Teknistä tietoa


Suosittelemme tutustumaan julkaisuun Hampputalo.

Hamppukalkkirakenteen tekniseen suorituskykyyn vaikuttavat hampun ja sidosaineen seossuhde sekä massan työstötapa. Näiden seikkojen vuoksi kaupallisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten ilmoittamissa teknisissä tiedoissa on vaihtelua.

Seinärakenteelle ilmoitetaan

 • Paino n. 350 kg/m3
 • Lämmönjohtavuus 0.06-0.09 W/Km
 • Ominaislämpökapasiteetti  n. 1300-1700 kJ/ m³·K

Rakenne tasaa hyvin lämpötila- ja kosteuseroja. Hyvän laadun ja suorituskyvyn varmistavat mahdollisimman hienojakoinen ja tuore kalkki sidosaineena sekä hyvälaatuinen päistäre. Rakennetta ei tule tiivistää liikaa, jolloin päästään hyvään eristyskykyyn.

Hamppukalkki rakenteen hyötyjä

 • Yksinkertainen rakenne
 • Vähemmän kylmäsiltoja (runko jää valun keskelle)
 • Oikeilla työkaluilla helpompi rakentaa kuin moniosainen perinteinen rakenne
 • Homogeeninen rakenne, parempi ilmatiiviys
 • Lisää rakenteen jäykkyyttä
 • Ei riskiä eristeiden pakkaantumiselle ajan kuluessa

Haasteita

 • Lyhyt rakennusaika paikallaanvalulle (+ 5◦C)
 • Pitkä kuivumisaika (~300 mm / 2kk )
 • Työvoimavaltainen rakentaminen
 • Vaati huolellisen perehdyttämisen
 • Tutkimustietoa ja kokemusta Pohjoismaissa vielä vähän saatavilla
 • Suunnittelussa huomioitava materiaalin eritysominaisuudet

 

22.6.2016 hamppuvalut 025