Teknistä tietoa


Hamppukalkkirakenteen tekniseen suorituskykyyn vaikuttavat hampun ja sidosaineen seossuhde sekä laatu sekä massan työstötapa. Näiden seikkojen vuoksi kaupallisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten ilmoittamissa teknisissä tiedoissa on vaihtelua. Tutkitun tiedon vertailua vaikeuttavat  testimenetelmien ja käytettyjen materiaalien eroavaisuudet.

Seinärakenteelle ilmoitetaan

 • Paino 270-330kg/m3
 • 300 mm seinärakenteen U-arvo 0.16-0.21 W/(m2K)
 • Lämmönjohtavuus 0.06-0.09W/Km
 • Ominaislämpökapasiteetti  n. 1400-1700 kJ/ m³·K

Rakenne tasaa hyvin lämpötila- ja kosteuseroja. Hyvän laadun ja suorituskyvyn varmistavat mahdollisimman hienojakoinen ja tuore kalkki sidosaineena sekä hyvälaatuinen päistäre. Rakennetta ei tule tiivistää liikaa, jolloin päästään hyvään eristyskykyyn.

Hamppukalkki rakenteen hyötyjä

 • Yksinkertainen rakenne
 • Vähemmän kylmäsiltoja (runko jää valun keskelle)
 • Oikeilla työkaluilla helpompi rakentaa kuin moniosainen perinteinen rakenne
 • Homogeeninen rakenne, parempi ilmatiiviys
 • Lisää rakenteen jäykkyyttä
 • Ei riskiä eristeiden pakkaantumiselle ajan kuluessa

Haasteita

 • Lyhyt rakennusaika paikallaanvalulle (+ 5◦C)
 • Pitkä kuivumisaika (~300 mm / 2kk )
 • Työvoimavaltainen rakentaminen
 • Vaati huolellisen perehdyttämisen
 • Tutkimustietoa ja kokemusta Pohjoismaissa vielä vähän saatavilla
 • Suunnittelussa huomioitava materiaalin eritysominaisuudet

 

22.6.2016 hamppuvalut 025

 

Sidosaineet

Hienojakoinen tuore sammutettu kalkki sopii yksin hampun sidosaineeksi. Euroopassa käytettävä hydraulinen kalkki, NHL, sisältää luonnostaan saviaineista, tällaista ei ole saatavilla Suomen maaperästä. Kotimaisen sammutetun kalkin sekaan voi lisätä hydraulisia ominaisuuksia tuovia aineita, vaihtoehtoja on useampia. Hydraulisuus kovettaa massan nopeampaa ja tekee siitä tiiviimmän, mutta tällöin materiaali ei ole enää yhtä hengittävä.

Lisää hydraulisesta ja ei-hydraulisesta kalkista voit lukea mm. täältä  http://www.lime-green.co.uk/knowledgebase/Hydraulic%20or%20hydrated%20Lime

Italiassa on kehitetty oma kalkkipohjainen sidosaine, joka sopii myös ruiskuvalamiseen. Ranskassa on yleistä käyttää sementtiä kalkin joukossa. Sementti vaikuttaa seoksen painoon, kierrätettävyyteen ja kosteuskäyttäytymiseen epäedullisesti, sementtiä ei voi suositella käytettäväksi sidosaineessa puurankaisessa taloissa.

Rappaus voidaan tehdä päistäreen, kalkin ja hiekan seoksella. Rappausten tulee ehdottomasti olla hyvin hengittäviä jotta materiaalin ominaisuudet pääsevät toimimaan.

 

Verona 2016 218

Italialinen Equilibrium yritys on kehittänyt hamppukalkki-rakenteille ja harkoille omat kalkkirappaustuotteet ja -maalit joiden ilman -ja vesihöyrynläpäisevyys on taattu.