Teknistä tietoa


Hamppukalkkirakenteen tekniseen suorituskykyyn vaikuttavat hampun ja sidosaineen seossuhde sekä massan työstötapa. Näiden seikkojen vuoksi kaupallisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten ilmoittamissa teknisissä tiedoissa on vaihtelua.

Seinärakenteelle ilmoitetaan

 • Paino 270-330kg/m3
 • 300 mm seinärakenteen U-arvo 0.16-0.21 W/(m2K)
 • Lämmönjohtavuus 0.06-0.09W/Km
 • Ominaislämpökapasiteetti  n. 1300-1700 kJ/ m³·K

Rakenne tasaa hyvin lämpötila- ja kosteuseroja. Hyvän laadun ja suorituskyvyn varmistavat mahdollisimman hienojakoinen ja tuore kalkki sidosaineena sekä hyvälaatuinen päistäre. Rakennetta ei tule tiivistää liikaa, jolloin päästään hyvään eristyskykyyn.

Hamppukalkki rakenteen hyötyjä

 • Yksinkertainen rakenne
 • Vähemmän kylmäsiltoja (runko jää valun keskelle)
 • Oikeilla työkaluilla helpompi rakentaa kuin moniosainen perinteinen rakenne
 • Homogeeninen rakenne, parempi ilmatiiviys
 • Lisää rakenteen jäykkyyttä
 • Ei riskiä eristeiden pakkaantumiselle ajan kuluessa

Haasteita

 • Lyhyt rakennusaika paikallaanvalulle (+ 5◦C)
 • Pitkä kuivumisaika (~300 mm / 2kk )
 • Työvoimavaltainen rakentaminen
 • Vaati huolellisen perehdyttämisen
 • Tutkimustietoa ja kokemusta Pohjoismaissa vielä vähän saatavilla
 • Suunnittelussa huomioitava materiaalin eritysominaisuudet

 

22.6.2016 hamppuvalut 025

 

Sidosaineet

Hienojakoinen tuore sammutettu kalkki sopii hampun sidosaineeksi.

Euroopassa käytettävä hydraulinen kalkki, NHL, sisältää luonnostaan saviaineista, tällaista ei ole saatavilla Suomen maaperästä. Kotimaisen sammutetun kalkin sekaan voi lisätä hydraulisia ominaisuuksia tuovia aineita, vaihtoehtoja on useampia. Hydraulisuus vaikuttaa massan asettumiseen kiihdyttävästi, jolloin rakentaminen on nopeampaa. Hydraulisuus vähentää massan vesihöyryn läpäisevyyttä.

Lisää hydraulisesta ja ei-hydraulisesta kalkista voit lukea mm. täältä:
http://www.lime-green.co.uk/knowledgebase/Hydraulic%20or%20hydrated%20Lime

Italiassa on kehitetty oma kalkkipohjainen sidosaine, joka sopii myös ruiskuvalamiseen. Ranskassa on yleistä käyttää sementtiä kalkin joukossa. Sementti vaikuttaa seoksen painoon, kierrätettävyyteen ja kosteuskäyttäytymiseen epäedullisesti, sementtiä ei voi suositella käytettäväksi sidosaineessa puurankaisessa taloissa.

 

Pintamateriaalit

Pintamateriaalien tulee olla hengittäviä, jotta rakenteen toimintaa ei haitata. Rakenne tulee aina suojata vedeltä. Ulkoseinään sopii kalkkirappaus tai lautaverhoilu. Sisäseinään suositellaan kalkki- ja savirappauksia sekä -maaleja.

 

Verona 2016 218

Italialinen Equilibrium yritys on kehittänyt hamppukalkki-rakenteille ja harkoille omat kalkkirappaustuotteet ja -maalit.

 

IMG_20180222_135055

Esimerkki perinteisestä yksikerros kalkkirappauksesta.
Rappauksen kiinnittämiseen ei tarvita erillistä verkkoa.